İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemi Politikası

Güvenlik Sistemleri üretimi, ithalatı, satışı ve teknik servis hizmetleri konusunda faaliyet gösteren firmamız, bu faaliyetlerini gerçekleştirirken ;

  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Yönetim Sistemi politikaları çerçevesinde ürünlerimizle ilgili yasal tüm mevzuatlara uymayı,

  • Çevre kirliliğini önlemek için; kirli atık üretimini mümkün olan en alt düzeye indirmeyi

  • Kuruluşumuzda, maksimum iş güvenliği ve işçi sağlığı için profesyonel bir yaklaşımla kaza ve meslek hastalıkları gerçekleşmeden evvel tüm önlemleri almayı,

  • Çalışanlarımızı ve bayi ağımızı sürekli eğiterek, bilgi ve tecrübelerini arttırmayı,

  • Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizin etkinliğini sürekli arttırmayı,

değiştirilemez esaslar olarak benimsemiştir.